Garantii ja hooldus

Raha tagasi garantii

Kui selgub, et ostetud kaup mingil põhjusel ei sobi, siis on Sul võimalus 14 päeva jooksul võimalik tellimusest taganeda, tagastada vigastamata ja avamata pakendis toode ning saada tasutud raha tagasi. Tagasi ei maksta tellitud kauba transpordikulu.
Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ning ta peab olema originaalpakendis!

Toote tagastamiseks palun saada meile kirjalik teade e-posti teel [email protected] või esita see müügisaalis kohapeal suuliselt järgnev info.
1. tagastatav toode
2. arve number
3. põhjus
4. pangakonto number ja selle valdaja nimi, kuhu raha tagasi kanda.

Tagasta meile kasutamata ja kahjustamata tooted koos pakendiga viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul taganemisavalduse ärasaatmisest. Tooted võid tagastada Insplay müügisaali või posti teel aadressile: OÜ Rekato, Paavli 2a, 10142 Tallinn. Toote tagastamise kulud kannab tellimuse tagastaja.

Raha kanname tagastatud toote eest Sinu arveldusarvele üldjuhul 7 tööpäeva jooksul alates kauba tagastamisest, kuid mitte hiljem kui 14 tööpäeva jooksul.

Täpsemad tingimused leiad meie Kasutajatingimuste lehelt ja küsimuste korral võta ühendust [email protected] või 650 0005 või 650 0040.


Garantii ja hooldus

Insplay e-poe erakliendile on pretensioonide esitamiseks aega 24 kuud

 • Eraisikute puhul vastutame kaubal ilmnevate puuduste eest 2 aasta jooksul, alates kauba üleandmisest.

Ärikliendi sh haridusasutuste puhul lähtume tootjapoolsest garantiiajast 12 kuud

 • Juriidiliste isikute puhul lähtume tootjapoolsest garantiiajast 1 aasta, alates kauba üleandmisest.

Aku garantiiaeg 6 kuud

 • Kaubaga kaasas olev aku on kulumaterjal, mistõttu on akude garantiiaeg reeglina lühem seadme enda garantiiperioodist. Aku tühjenemine sõltub otseselt sellest, kui intensiivselt seadet kasutatakse.

14-päevane taganemisõigus

 • e-poest soetatud toodet on võimalik 14 päeva jooksul tagastada tingimusel, et seda pole kasutatud ning originaalpakend on vigastamata ja avamata.

Insplay ei kõrvalda pretensiooni esitamise õiguse ajal ilmnenud puuduseid tasuta, kui see on põhjustatud:

 • seadmesse installeeritud tarkvara vigadest;
 • seadme normaalsest kulumisest;
 • seadme ebaõigest kasutamisest või hooldamisest (sh juhul, kui seadet on remontinud või hooldanud tootja poolt volitamata isik);
 • seadme ja/või detaili seerianumbri, kontrollkleebise või markeeriva kleebise rikkumisest, vahetamisest või eemaldamisest;
 • kliendile enne seadme ostmist Insplay poolt teatavaks tehtud puudustest;
 • välisteguritest, milleks loetakse muuhulgas äikest, nõuetele mittevastavat elektripinget ja elektripinge kõikumisi, niiskust, vedelikku, mehhaanilisi vigastusi vms.

Tugineme vastutuse määratlemisel meie läbiviidud ekspertiisile (vea tuvastamisele ehk diagnostikale). Kui diagnostika tulemusel selgub, et puudused on põhjustatud eelpool loetletud teguritest, kuid seadme remontimine on võimalik, siis on sul võimalus tellida tasuline remont. Vedeliku/niiskuskahjustusega ja/või mehaanilise vigastusega seade kuulub ka edaspidi remontimisele üksnes tasulises korras.

Insplay teostab enamikele meie pakutavatele toodetele hooldust ja remonti. Seadmele tehtud diagnostika eest tuleb tasuda käsitlustasu, kui Insplay ei ole vastutav seadmel ilmnenud puuduse kõrvaldamise eest ning seadme remontimine ei ole võimalik. Samuti tuleb tasuda käsitlustasu, kui seadmel ei tuvastata diagnostika tulemusel puudust ning seade vastab tootja tehnilistele nõuetele.

Diagnostika eest ei pea käsitlustasu maksma eraklient esimese kuue kuu jooksul alates ostu kuupäevast.


Hoolduse ja remondi hinnakiri:

 • diagnostika ehk puuduse tuvastamise tasu: 15 € + KM
 • lihtne remont: 15 € + KM
 • keeruline remont: 30 € + KM

Kui tegemist on garantiivälise hoolduse või remondiga, lisandub hinnale varuosade ja toote kliendile tagasi saatmise kulu.


Garantii kehtivuse tingimused:

 • Garantii aluseks on arve, mis tõestab kauba ostu OÜ Rekatost.
 • Garantii alla ei kuulu järgmised vead, mis on tekkinud:
  • välistel põhjustel ehk ostja poolt tahtlikult või tahtmatult põhjustatud kahjustus.
  • hooletusest või seadme valest kasutamisest.
  • volitamata isiku teostatud hooldusest või kõrvalise isiku poolt sooritatud remondist.
 • Garantii alla ei kuulu toote tavapärane kulumine
 • Pretensioon tuleb esitada eesti keeles ja võimalikult arusaadavalt kirjeldatult tootel esineva puuduse kohta.
 • Tarbija pretensioon ei kuulu lahendamisele, kui Müüja tõestab, et puudused kauba kasutamisel on tekkinud tarbija süül.
 • Kui pretensioon kuulub garantii alla, katab Müüja saatmise kulud.


Kui sa ei nõustu Insplay seisukohaga, tuleb sul tõendada seda, et:

 • tegemist on puudusega (lepingutingimustele mittevastavusega); 
 • puudus või selle põhjus eksisteeris seadme üleandmise hetkel;
 • Insplay on puuduse eest vastutav.


Esimese 6 kuu jooksul ilmnenud puuduste korral peab eraklient tõendama, et:

 • tegemist on puudusega (lepingutingimustele mittevastavusega);
 • puudus või selle põhjus ilmnes esimese 6 kuu jooksul (klient pöördus Insplay poole esimese 6 kuu jooksul).

Kui Insplay on andnud seadmele müügigarantii, siis tagame puuduste kõrvaldamise kooskõlas müügigarantii tingimustes tooduga.


Kui kaua võtab aega seadme remont?
Diagnostikale ja remondile kuluv aeg sõltub puudusest, kuid tavaliselt ei ületa see 14 kalendripäeva. Remondiaja olulisest pikenemisest teavitame sind kindlasti.

Mis saab siis, kui seade on juba mitmendat korda remondis?
Kui viga hakkab korduma ja ei ole kõrvaldatav, siis seade asendatakse või hüvitatakse. Seadusest tulenevalt ei ole remondikordade arvule piiranguid seatud, kuid üldjuhul seade asendatakse või hüvitatakse sama vea kolmandal ilmnemiskorral.

Saada toode hooldusesse

Toote hooldusesse või diagnostikasse saatmiseks palume esmalt täita ära alltoodud vorm. Vastame päringule ja kinnitame vigase seadme kohalejõudmist üldjuhul 1-2 tööpäeva jooksul.

Hoolduse päring

Pärast vormi täitmist saada hooldust vajav toode meile tagasi. Kinnitame vigase seadme kohalejõudmist üldjuhul 1-2 tööpäeva jooksul.


Fill out my online form
Fill out my online form